علی دایی و همسرش در کنار مستر تیستر و همسرش در رستوران

علی دایی و همسرش در رستوران

عکس هایی از علی دایی و همسرش مونا فرخ آذری منتشر شده است.

این مربی ۴۹ ساله و همسرش در یک رستوران حضور داشتند.

علی دایی ۱۳ سال پیش با مونا فرخ آذری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر می باشد.