علیرضا عسکریان مجری شبکه خبرکنار همسرش

علیرضا عسکریان گوینده و مجری شبکه خبر می باشد.

وی با انتشار عکس و متنی, تولد همسرش را تبریک گفته است.

علیرضا عسکریان نوشت:

چه خوبه که هستی . تولدت مبارک باشه